لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28198

خبرنگار- کتابُ عهدی، وصیت نامه حضرت بهاءالله

40

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار، نویسنده و محقق مسائل اجتماعی و کارشناس علوم سیاسی. «کتاب عهدی» از آثار حضرت بهاءالله، سندی است بی نظیر و تاریخی! نکات اخلاقی و اجتماعی در کنار تعیین جانشینی حضرت بهاءالله از جمله مطالب مهم این سند است. نکاتی که برای تداوم یکپارچگی آیین بهائی، اتحاد و همبستگی پیروان این دیانت، اساسی و سرنوشت ساز بوده!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.