لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28180

ویژه برنامه سالروز صعود (درگذشت) حضرت بهاءالله

181

در ویژه برنامه صعود یا همان در گذشت حضرت بهاءالله، شارع آئین بهائی به مقام، جایگاه، هدف، نگرش، منش و روش زندگی حضرت بهاءالله می‌پردازیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.