لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28179

برنامه کامل ۸ خرداد ۱۳۹۷

200

امروز روز خاصی در تقویم بهائی است لذا در این سه شنبه نقره ای، برنامه ای ویژه به اضافه «جواهر وجود» را تقدیمتان می کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.