لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28179

برنامه کامل ۸ خرداد ۱۳۹۷

62

امروز روز خاصی در تقویم بهائی است لذا در این سه شنبه نقره ای، برنامه ای ویژه به اضافه «جواهر وجود» را تقدیمتان می کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.