لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28151

برنامه کامل ۶ خرداد ۱۳۹۷

231

در پیام دوست یکشنبه ها این هفته، سه بخش «کافه گپ» ، «گرامافون» و «پیشنهاد» را خواهید شنید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.