لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28128

بازتاب – حقوق اقلیت ها – ۲

87

چرا حقوق اقلیت ها در بعضی جوامع نقض می شود؟ ایا حقوق اقلیت ها در ایران هم با این مشکل مواجه است؟ در حالى که حکومت مدعیست اقلیت ها از حقوق کامل برخوردارند و در مجلس قانون گذارى نماینده دارند. چه گروه هایى در ایران آسیب بیشترى دیدند؟ اقلیت ها چه خطراتى را براى حکومت به وجود می آورند؟ شاهرخ کوهستانی دربازتاب میزبان مرجان گرین بلت فعال حقوق بشر و بیژن معصومیان دکترا در طراحی سیستم های آموزشی است.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.