لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28087

بانوی سرزمین من (۱۷) – توانمند سازی زنان

88

با گسترش فن آوری های نوین فرصت های تازه اشتغال روز بروز بیشتر شده‌اند. با این وجود زنان همچنان سهم قابل توجهی در این بازار کار ندارند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.