لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28086

یک فنجان چای داغ (۱۱) – تربیت کودکان

192

امروزه کودکان مدت های طولانی به استفاده از تکنولوژی های مختلف و رسانه های اجتماعی می پردازند، و این احتمال به وجود آمدن اختلالات اجتماعی و روانی را افزایش میدهد. در این قسمت از یک فنجون چای داغ، با خانم دکتر کیوان گِئولا، روانشناس، درباره اهمیت نقش والدین در تربیت کودکان صحبت می کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.