لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28082

برنامه کامل ۴ خرداد ۱۳۹۷

145

پرده هفتم را با این بخش‌ها بشنوید ( یک قهرمان – چند ثانیه با شما – موج مثبت – بانوی سرزمین من – یک فنجان چای داغ )


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.