آموزه‌های نو – ف۴ ق۱۱

15

مرور مقاله «اگر تولستوی نمایشنامه شما را نقد می‌کرد، چه می گفت؟»، نوشته پیتر تری


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28054