لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28043

برنامه کامل ۲ خرداد ۱۳۹۷

137

برنامه های این چهارشنبه هم شامل نامه های «شاداب دُخت» و «خبرنگار» می باشد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.