لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28041

نامه های شاداب دُخت (۲) – اتوبوس

195

اتوبوس وسیله خوبیه، واسه اینکه گاهی بری بایستی یا بشینی کنار آدم های هم مسیرت و فکر کنی به اینکه چقدر باهم شبیه هستی، یا چقدر تفاوت داری
نزدیک چهار سال پیش، با خانمی توی اتوبوس آشنا شدم که …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.