لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28028

سپهر سخن ، ف۳ ق۴ – لقب عبدالبهاء

212

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: یک خواهش از جمیع یاران الهی دارم و آن آرزوی جان من است که مرا به صِرف عبودیت آستان مقدس مِن دون تاویل بستایند و به جز به کلمات و تعبیراتی که از نفس خامه این عبد صادر عبدالبهاء را نستایند. ابداً تجاوز از آن نکنند به همان قدر کفایت کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.