لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28027

جواهر وجود (۳۴) – صبر و شکیبایی

90

چگونه به فرزندانمان بیاموزیم که برای رسیدن به اهدافشان در یک وضع آزار دهنده انتظار بکشند وهمیشه امیدوار باشند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.