لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28027

جواهر وجود (۳۴) – صبر و شکیبایی

118

چگونه به فرزندانمان بیاموزیم که برای رسیدن به اهدافشان در یک وضع آزار دهنده انتظار بکشند وهمیشه امیدوار باشند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.