لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27998

این روزها به یاد تو – به یاد قربانیان حقوق بشر در درون و برون ایران زمین

189

در آستانه سالروز اظهار امر حضرت باب، با دعایی از آثار او یادی می کنیم از تمامی قربانیان بی عدالتی و انسان ستیزی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.