لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27992

کافه گپ – طرح‌ها جامعه جهانى بهائى براى گسترش و پیشرفت – ق۴ و پایان

231

طرح جوانان، یکى از زیرمجموعه هاى طرح روحى.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.