لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27979

برنامه کامل ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

234

پیام دوست یکشنبه ها این هفته هم شامل سه بخش است در بخش اول برنامه «کافه گپ» را داریم و در ایستگاه دوم سری می زنیم به برنامه «گرامافون» و در ایستگاه سوم با نوید همراه می شویم با برنامه «پیشنهاد».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.