لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27977

CCR گرامافون ف۲ ق۳۱ – گروه

159

گروه CCR و آهنگ معروف آن ها «Fortunate Son» در این قسمت از گرامافون.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.