لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27964

گفت‌وگو – بهائیان و مساله سیاست

112

جامعه بهائی (بهایی) ایران همیشه در ارتباط با امور سیاسی با موقعیت خاصی رو به رو بوده است. از طرفی مورد اتهاماتی چون داشتن انگیزه‌های سیاسی، جبهه‌گیری علیه حکومت وقت و یا جاسوسی برای قدرت‌های خارجی قرار گرفته و از طرف دیگر به علت تمسک بهائیان به اصل عدم دخالت در سیاست‌های حزبی به بی‌توجهی آنان نسبت به مصالح هم‌ میهنان‌شان تعبیر شده است. حقیقت چیست؟ در این گفت‌وگو دکتر مینا یزدانی، دانشیارتاریخ در دانشگاه کنتاکی شرقی در آمریکا، این مساله را با رجوع به پیام بیت العدل اعظم بررسی می کند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.