لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27941

سوال از من، جواب از مامان (۳۰) – عبادتگاه ق۱

99

عبادتگاه بهائی که به آن مشرق الاذکار می گویند چه خصوصیاتی دارد که آن را ازسایر عبادتگاه ها متفاوت ساخته؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.