سوال از من، جواب از مامان (۳۰) – عبادتگاه ق۱

17

عبادتگاه بهائی که به آن مشرق الاذکار می گویند چه خصوصیاتی دارد که آن را ازسایر عبادتگاه ها متفاوت ساخته؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27941