لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27938

برنامه کامل ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

122

بخش های پیام دوست امروز شامل برنامه ای از مجموعه «فراسوی فرهنگ رقابت» و نمایش رادیویی «سوال از من جواب از مامان» و برنامه کوتاه «پندها و پیمان ها» خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.