یک قهرمان (۳۳) – بریسا انگلو

15

بریسا که خود آزار جنسی را در نو جوانی تجربه کرده به جوانان با مشکل مشابه کمک می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27904