لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27900

چند ثانیه با شما (۳۳) – خانواده اصلی ترین نهاد اجتماعی

167

خانواده اصلی ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگ ها و تمدن ها


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.