لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27899

برنامه کامل ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

112

پرده هفتم این هفته با بخشهای «یک قهرمان – چند ثانیه با شما – موج مثبت – کافه هنر – یک فنجان چای داغ» میزبان شما شنوندگان گرامی است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.