لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27869

برنامه کامل ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

95

سه بخش اصلی مجله جوانان به روال معمول «نقطه سرخط»، «آموزه های نو»، و «ما دوتا» می باشد که امیدواریم با آن ها همراه باشید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.