لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27868

ما دوتا (۵۵) – اهمیت و آزادی تبلیغ

117

آرش: حالا به نظر توچرا یه عده ای اینقدر سخت با تبلیغ آئین بهائی مخالفت می کنن؟
تهمینه : جواب خاصی براش پیدا نکردم. شاید به خاطر اینه که معنی تبلیغ رو درست نفهمیدن یا اون رو با چیزای دیگه اشتباه گرفتن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.