لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27779

سخنرانی – کرامت انسان ق۴

177

تعریف بهشت و جهنم در آئین بهائی و مفهوم عزت و حرمت انسان از دیدگاه حضرت بهاءالله.
بخش چهارم و پایانی سخنرانی دکتر نادر سعیدی در بیست و پنجمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی – سال ۲۰۱۵ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.