لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27778

دوران شکوفایی (۸) – یک گفتگوی دخترانه درباره دوستی

171

نگار: نداجون من همیشه فکر کردم که دوست شدن با پسرا کار بدیه و یه دختر خوب هیچ وقت با پسرا دوست نمی شه یعنی دوست پسر داشتن به نظر تو اشکالی نداره؟
ندا : وقتی تو می گی دوست . . .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.