لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27775

بازتاب – حقوق اقلیت ها – ۱

147

از قدیم گفتند: اقلیت باید تابع اکثریت باشد. آیا واقعا حق با اکثریت است؟ اگر همه مردم محلى حکم به آزار و اذیت افرادى بکنن باید آن را اجرا کرد؟ حد تبعیت اقلیت از اکثریت تا کجاست؟ حقوق اقلیت ها چیست؟ چه مرجعى این خط کشى ها رو تعیین میکنه؟ و چرا دنیا با پدیده نقض حقوق اقلیت ها مواجه است؟
میهمانان این بازتاب: مرجان گرین بلت فعال حقوق بشر و بیژن معصومیان دکترای طراحی سیستم های آموزشی.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.