لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27754

کافه گپ – طرح ها جامعه جهانى بهائى براى گسترش و پیشرفت – ق۳

322

چند تا از طرح‌ها جامعه جهانى بهائى برای گسترش و پیشرفت شامل: طرح روحى و طرح تواندهى نوجوانان می شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.