بانوی سرزمین من (۱۶) -رسانه ها و توانمند سازی زنان

نقش رسانه ها درراستای توانمند سازی زنان


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27711