لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27695

فصل مشترک – ف٢- رابطه

217

از خانم سمیرا مناسکی پرسیدیم که سلامتی و روحانیات چه ارتباطی با هم دارند؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.