لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27675

ما دوتا (۵۴) – محدوده اطاعت از حکومت

112

آرش: درواقع اصل اطاعت از حکومت با ایجاد آرامش و امنیت کافی، زمینه رو برای به وجود آوردن اصلاحات و تحولات عمیق و پایدار اجتماعی فراهم می کنه


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.