لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27673

نقطه سرخط – آسیب‌شناسی فضای مجازی ق۵

108

در بخش پنجم و پایانی یادداشت «می‌توانند ذهن ما را گروگان بگیرند» به این پرسش می‌پردازیم که :چگونه می‌توان گوگل یا فیسبوک را مجبور کرد که مدل‌ها کسب‌ و کار موفق اما مشکل‌ سازشان را کنار بگذارند؟ و نیز بررسی خواهیم کرد که چطور توجه صرف به سود حداکثر، دنیا را به ویران‌ شهر تبدیل خواهد کرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.