لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27660

برنامه کامل ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

169

برنامه ها «داستانهای من و عیال» و «خبرنگار» از بخش ها این پیام دوست امروز هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.