لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27649

جواهر وجود (۳۲) – شجاعت و دلیری

223

در تر بیت فر زندانمان چه کنیم که تادرمقابل ترس ها و وحشت هایشان کار های لازم ودرست را انجام دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.