لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27618

سخنرانی – کرامت انسان ق۳

163

لزوم دموکراسی سیاسی ، عدالت اقتصادی اجتماعی و مفهوم بهشت و دوزخ در آثار حضرت بهاءالله.
بخش سوم سخنرانی دکتر نادر سعیدی در بیست و پنجمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی – سال ۲۰۱۵ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.