لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27560

یک فنجان چای داغ (۹) – حق مولف

123

این هفته گفتگویی داشتیم با خانم سپیده جدیری شاعر و نویسنده درباره مسئله حق مولف


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.