لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27559

برنامه کامل ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

133

بخشهای «یک قهرمان – چند ثانیه با شما – موج مثبت – کافه هنر و یک فنجان چای داغ» در پرده هفتم این هفته شنیدنی است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.