لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27543

ما دوتا (۵۳) – اطاعت از حکومت، چرا؟

84

تهمینه : لَبّ کلام ندا این بود که می گفت چرا حضرت بهاء الله فرمودن که باید از حکومت اطاعت کرد؟ مگه می شه از هرحکومتی اطاعت کرد؟
آرش: خوب تو چی می گفتی؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.