لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27542

نقطه سرخط – آسیب‌شناسی فضای مجازی ق۴

203

در بخش چهارم یادداشت «می‌توانند ذهن ما را گروگان بگیرند» با یکی دو نفر دیگر از نخبگان فناوری همراه خواهیم شد تا دریابیم که آیا پیشرفت‌های تکنولوژی در مجموع اثر مثبتی برای جامعه‌ ی بشری داشته یا نه؟ و اینکه راهکار برطرف کردن این آسیب‌ها چیست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.