لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27541

برنامه کامل ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

186

امروز در مجله جوانان برنامه های «نقطه سر خط» – «آموزه های نو» و «مادوتا» سه بخش اصلی مجله را تشکیل می دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.