لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27525

یک سوال ، یک جواب (۱۴) – ویژه عید رضوان ۱۳۹۷

288

سوال چهاردهم: امروز دوازدهمین روز عید رضوان یکی دیگه از روزهایی است که کار برای بهائیان حرامه. در این روز چه اتفاقی در باغ رضوان افتاد؟