لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27523

دیدار (۳) – در امتداد مسیر خاطرات

149

امین، پیمان و هومن این بار سری به دوران دبیرستان می زنند و جلوی درب مدرسه با خاطرات سال ها پیش دوباره پیوند می خورند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.