لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27522

گلباران (۳) – ابزار صلح

195

شیما : آره دیگه چون اگه تعصب فکر آدما رو به قید و بند نمی کشید و می تونستن حقیقت رواون طور که هست ببینن، دلیلی برای جنگ وجود نداشت.
ندا : دقیقا حقیقت اینه که منفعت همه تو صلحه. جنگ به نفع هیچ کس نیست حتی اون که توش پیروز می شه . . .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.