لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27511

برنامه کامل ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

193

امروز و در این سه شنبه نقره ای میزبان دو برنامه جواهر وجود و سپهر سخن هستیم و همچنین میزبان ویژه برنامه یک سوال یک جواب خواهیم بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.