لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27510

یک سوال، یک جواب (۱۳) – ویژه رضوان ۱۳۹۷

193

سوال سیزدهم اینه که حقوق بشر از نگاه بهائیان و دیانت بهائی چگونه است؟