برنامه کامل ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

1

برنامهِ این روزها ، بخش تازه ای از مجموعه یک سوال یک جواب ویژه عید اعظم رضوان ، نمایشِ کوتاهِ دورانِ شکوفایی و برنامهِ گزیده هایی از یک سخنرانی پیام دوست امروز را تشکیل می دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27468