لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27452

یک سوال ، یک جواب (۱۱) – ویژه رضوان ۱۳۹۷

155

سوال یازدهم: در روزهای پیش گفتیم که حضرت بهاءالله در ایام عید رضوان اساس وحدت عالم انسانی رو بنا گذاشتن، وحدت عالم انسانی چگونه تحقق پیدا می‌کنه؟