برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

در پیام دوست امروز ویژه برنامه نهمین روز عید رضوان را تقدیم شما می‌کنیم.
این ویژه برنامه را با بخشی از مجموعه «یک سوال یک جواب» آغاز می‌کنیم و بعد از آن با برنامه «گلباران» همراه می‌شویم و با نمایش رادیویی «دیدار» ادامه می‌دهیم و با بخش دیگری از مجموعه «یک سوال یک جواب» به پایان می‌بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه