لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=27449

یک سوال ، یک جواب (۱۰) – ویژه عید رضوان ۱۳۹۷

193

سوال دهم: در روز نهم عید رضوان چه اتفاقاتی افتاد؟